Felhasználási feltételek - Adatkezelés

1. A szolgáltató személye

A személyes adatok tekintetében a honlap üzemeltetője mint Szolgáltató minősül adatkezelőnek.

2. A Felhasználási feltételek és Adatkezelési szabályzat hatálya

Jelen felhasználási feltételek és Adatkezelési szabályzat - továbbiakban Szabályzat - a http://geonet.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A Szabályzat határozatlan időre szól, azt a Szolgáltató bármikor módosíthatja. A Szabályzat jelen menüpont alatt folyamatosan olvasható így a módosítások is folyamatosan elérhetők. A felhasználó így dönthet a módosítás elfogadásáról, illetve regisztrációja törléséről.

3. A honlap célja

A honlap célja térképes információs adatbázis létrehozása. A honlapon működő adatbázist a Szolgáltató és a regisztrált felhasználók építik.

4. A honlap igénybe vétele

A honlapon keresni bármely felhasználó jogosult, a hozzászólás, feltöltés funkciók viszont csak regisztrációval érhetők el. A regisztráció név és e-mail cím megadásával lehetséges. Regisztráció után a leendő felhasználó egy aktivációs kódot kap a megadott e-mail címre, amelyre kattintva aktiválni tudja regisztrációját. A regisztráláskor megadott jelszó később bármikor módosítható. Regisztrálás után a felhasználó a honlap összes funkcióját használhatja a "Segítség a használathoz" menüpontnak megfelelően.

5. Személyes adatok kezelése

A Szolgáltató a regisztrált cégek nevét, címét, önkéntes hozzájárulás alapján elérhetőségeit kezeli annak érdekében, hogy az érdeklődők a felhasználóval a kapcsolatot felvehessék. A megadott adatokat a felhasználók bármikor módosíthatják, illetve regisztrációjukat törölhetik.
A regisztráció, valamint az oldalak megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP- címe. Ez a naplófájlban rögzített adat csak statisztikai célra kerül felhasználásra, azokat a Szolgáltató csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.

6. A felhasználók felelőssége

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódnak, hogy a felhasználó nem kellő körültekintően járt el az oldal használata során. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a felhasználó adatai a felhasználó hibájából jutottak harmadik személy tudomására.
A felhasználó köteles az oldalt tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával használni. Felhasználó köteles a hatályos jogszabályokat betartani és a felhasználás során köteles minden olyan tevékenységtől tartózkodni, amely jogellenes vagy sérti más felhasználók érdekeit.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Szabályzatot be nem tartó felhasználót az oldalról  véglegesen törölje, jogszabálysértés esetén azt a hatóságoknak bejelentse.

7. A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folytonossága érdekében.
A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak védelme érdekében.
A Szolgáltató törekszik a felhasználókkal való megfelelő együttműködésre, az esetleges viták békés úton történő rendezésére.
A Szolgáltató az oldal működése során bekövetkező esetleges üzemzavarok, működési problémák mielőbbi elhárítására törekszik, az ebből adódó károkért felelősség nem terheli.
A Szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal, amennyiben jogsértést tapasztalt, abban az esetben az előző pontban leírtak szerint jár el.

8. Joggyakorlás

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül a Szolgáltatóhoz fordulhatnak a megadott elérhetőségeken, illetve a Szolgáltató mindent megtesz az esetleges jogsértések elhárítása és jövőbeni megismétlődésének elkerülése érdekében.
Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelő érvényesítheti jogait.

9. Adatvédelmi nyilvántartás

Az adatkezelő az adatkezelést az adatvédelmi biztos által vezetett nyilvántartásba bejelentette.
Adatvédelmi azonosító: 04529-0002

Ismerős meghívása az oldalra

Az Ön neve: *

Az Ön e-mail címe: *

Ismerős neve: *

Ismerős e-mail címe: *

* - kötelező mező