Általános Felhasználási Feltételek

1. A szolgáltató személye

A személyes adatok tekintetében a honlap üzemeltetője, az AD Solutions Kft, mint Szolgáltató minősül adatkezelőnek.

2. Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató jelen Általános Felhasználói Feltételek szerves részét képezi, regisztrációkor a látogató elfogadja annak megismerését és tudomásul vételét.

3. A honlap célja

A honlap célja térképes információs adatbázis létrehozása. A honlapon működő adatbázist a Szolgáltató és a regisztrált felhasználók építik.

4. A honlap igénybe vétele

A honlapon keresni bármely felhasználó jogosult, a hozzászólás, feltöltés funkciók viszont csak regisztrációval érhetők el. A regisztráció név és e-mail cím megadásával lehetséges. Regisztráció után a leendő felhasználó egy aktivációs kódot kap a megadott e-mail címre, amelyre kattintva aktiválni tudja regisztrációját. A regisztráláskor megadott jelszó később bármikor módosítható. Regisztrálás után a felhasználó a honlap összes funkcióját használhatja a "Segítség a használathoz" menüpontnak megfelelően.

5. A felhasználók felelőssége

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódnak, hogy a felhasználó nem kellő körültekintően járt el az oldal használata során. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a felhasználó adatai a felhasználó hibájából jutottak harmadik személy tudomására.
A felhasználó köteles az oldalt tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával használni. Felhasználó köteles a hatályos jogszabályokat betartani és a felhasználás során köteles minden olyan tevékenységtől tartózkodni, amely jogellenes vagy sérti más felhasználók érdekeit.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Szabályzatot be nem tartó felhasználót az oldalról véglegesen törölje, jogszabálysértés esetén azt a hatóságoknak bejelentse.

6. A szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folytonossága érdekében.
A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak védelme érdekében.
A Szolgáltató törekszik a felhasználókkal való megfelelő együttműködésre, az esetleges viták békés úton történő rendezésére.
A Szolgáltató az oldal működése során bekövetkező esetleges üzemzavarok, működési problémák mielőbbi elhárítására törekszik, az ebből adódó károkért felelősség nem terheli.
A Szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal, amennyiben jogsértést tapasztalt, abban az esetben az előző pontban leírtak szerint jár el.

7. Joggyakorlás

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül a Szolgáltatóhoz fordulhatnak a megadott elérhetőségeken, illetve a Szolgáltató mindent megtesz az esetleges jogsértések elhárítása és jövőbeni megismétlődésének elkerülése érdekében.
Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelő érvényesítheti jogait.

Ismerős meghívása az oldalra

Az Ön neve: *

Az Ön e-mail címe: *

Ismerős neve: *

Ismerős e-mail címe: *

* - kötelező mező